© 2019 Margaretha Dahl Sandling

Ovanför Seitevaredammen, vid Tjaktjajaure

Tjaktjajaure är en sjö i Jokkmokks kommun i Lappland och ingår i Luleälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 76,8 kvadratkilometer och ligger 470 meter över havet. Sjön avvattnas av Seitevare kraftverk, ett vattenkraftverk i Blackälven, ett biflöde till Lilla Luleälv. Det har en effekt på 225 megawatt. Kraftverket ligger vid en plats som samerna kallar Heliga Fallet.