Tofsmes

Visst är den häftig med sin bakåtkammade punkfrisyr?
”Ett par lever i samma revir året runt och parbandet varar hela livet. Tofsmesarnas parbildning och samvaro är ovanlig. Det tycks som om förstaårsfåglar drar omkring efter att de blivit självständiga och senare ansluter sig till ett etablerat par med vilka de tillbringar vintern och delar reviret som försvaras kollektivt. Flera av dessa strövare kan ”hyra in sig” hos samma par. ” / Utdrag från boken Fåglar. W&W
Foto Torbjörn Sandling