© 2012 Margaretha Dahl Sandling

Marknad i Jokkmokk

Kommunchef Anders Nygårds hälsade alla välkomna till invigningen av Historiska marknaden 2012. Från parken gick sedan fackeltåget till hembygdsområdet.
Foto Torbjörn Sandling. 20120129