Knipan

höll på att hamna i en riktig knipa, till råga på allt helt ovetande om faran. Sex knipor höll på att gräla om vilket par som hade rätten att ligga på bryggan. Pa stranden gick en till synes opartisk domare i form av en kråka och iakttog tvisten. En trast vandrade också där och hade alla parter under uppsikt.

Plötsligt när kniporna var som mest upptagna med varandra så avvek kråkan och flög upp till knipholken. Där försökte den ta sig in och undersöka innehållet. Trasten reagerade omedelbart, flög upp och angrep den fräcke boplundraren. När trasten insåg att den inte klarade kråkan på egen hand/vinge så flög den sin väg för att strax återkomma med tre vänner. Tillsammans drev de bort kråkan som skändligen fick ta sin tillflykt till andra sidan av sjön.

Ordningen var återställd och nere på bryggan fortsatte kniporna sin kamp helt ovetande om vad som pågått.

Foto: Torbjörn Sandling

Bäverns försök

 

slutade med att nerverna svek den.

Jag stod och fotade den magnifika solnedgången när jag märkte något i vattnet alldeles intill mig. Försiktigt vred jag kameran och såg i linsen en bäver som simmande, rundade bryggan framför mig. Därefter ställde den in siktet mot land där jag stod.
Tanken den hade var förmodligen att stiga upp på land och kalasa på de härliga, färska videbuskarna som växte där. Inte mig emot, det bjuder vi gärna på. Jag fotade och bävern tvekade. Den simmade ut ett par gånger och vände om igen. Både bävern och jag var nog lite fundersamma över hur mötet skulle gå till när vi skulle mötas uppe på land.
Till slut bestämde den sig och simmade stillsamt och värdigt iväg bort mot den nedgående solen.
Foto: Snesudden. Margaretha Dahl Sandling

Maj – kalvarnas månad

Maj är verkligen den tid på året då mycket händer. Djuren bär kalvar som snart ska födas. Snön är på väg bort för att marken ska börja gro. Livet återvänder efter en lång vinter. Renarna  förbereder sig för sin vandring upp till sommarlandet.
Foto: Torbjörn Sandling