© 2013 Margaretha Dahl Sandling

Februaris bleka sol

 Vintern har varit lång men i början av februari smyger sig solen ut. Väl insvept i en skyddande molnslöja, blygt kikande fram mellan de snötyngda träden.
Det är kallt ännu.

Snödjupsobservationer ges från SMHI

Foto margaretha och Torbjön Sandling