© 2014 Margaretha Dahl Sandling

StoryTeller

 
Micke, berättar för Oscar, om “Den fantastiska älgen med den gröna kepan.”

Tuschteckningar: Torbjörn Sandling.