© 2016 Margaretha Dahl Sandling

Små “vulkaner” på vägkanten

med små djupa “kratrar” förbryllade oss. Vem höll till här?

   Gissningen blev en allmän glattstekel.