En liten återblick på sköna dagar i augusti

Vi är på väg till kallkällan för att hämta vatten. Som man säger, över ån efter vatten, men i det här fallet över sjön efter …