Gammal lada och Björnattack

Gammalt kan vara väldigt vackert, när man inte behöver bo i det Här har björnen ödelagt en myrstack. Sven Brunberg/Fältansvarig på Skand. björnprojektet: När vi …