Skotertider

   Härligt väder lockar ut skotrarna, spåren leder kors och tvärs, en del i mångfald andra mer i stilla ro

Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling