Höganäs tegelstenar

Under midsommar var det dags för den sedvanliga fisketuren. På en del platser kan man se gamla husgrunder. Vi såg resterna av en skorsten där tegelstenarna tydligen kom från Höganäs. Somliga stenar hade siffror, vilket gjorde det hela mycket intressantare. Var de handgjorda? Här finns en kortfattad historia om när Höganäs Stenkolskolsverk bildades redan 1797 …