Tibast

Vacker i all min fägring men ät mig ej. Daphne, hos grekerna namn på lagerträdet; mezereum, ett namn av persiskt ursprung. Enligt myten skulle den thessaliska kungen Peneis dotter Daphne undfly Apollo, men misslyckades och blev av gudarna förvandlad till en lager. Daphne-arterna har viss likhet med lagern. Växten är emellertid giftig. Foto Margaretha Dahl …