Bio Norden och hotell Gästis

Det gamla gästgiveriet var av hävd ett ställe där resande mot betalning fick kost, härbärge och skjuts.
Gästgiveriet har gamla anor i vårt land, omnämnd redan omkring år 1280. I stadga av år 1911 sägs bland annat att ”vid gästgiveriet skola åt resande utom skjutsning tillhandahållas gäst- och stallrum samt vagnsbod. Vidare skola där vara att tillgå nödig förplägning och ett eller flera rum för härbärge …” 

Gösta Åkerlund berättar: Före övertagandet av gästgiveriet hade min far startat biograf i Jokkmokk redan år 1915. Han drev den dels i Föreningshuset, dels i egna lokaler.
En ny biograf byggdes i egen regi 1935. Den uppfördes med tanke på att även betjäna teaterverksamheten. Biolokalen byggdes därför ned över tomten så att man kunde utnyttja tomtens lutning.
Huset – dagens biograf Norden – ritades av byggmästare Kristiansson. Filmhistoria har skrivits under årens lopp och Gösta Åkerlund har hållit i trådarna som reklammakare och sponsor. Själv upplevde han hela epoken. Från stum-, ljud- och färgfilm till cinemaskoptekniken.

1935 fanns riksteatern i Jokkmokk. Man hade då en teaterföreställning med medlemskort – det fanns över hundra medlemmar i Jokkmokk – i fullsatt salong med 264 platser.

Utdrag från häftet: ”Gästgivare vid polcirkeln. Gösta Åkerlund i Jokkmokk skriver och berättar.”  Utgiven 1988

Foto: Margaretha Dahl Sandling