Bio Norden och hotell Gästis

Det gamla gästgiveriet var av hävd ett ställe där resande mot betalning fick kost, härbärge och skjuts. Gästgiveriet har gamla anor i vårt land, omnämnd redan …