Vi har låtit trycka canvastavlor av våra bästa tavlor

Ni hittar oss på Hantverksmässan, i Västra skolan under marknaden

Canvastavlor är i detta fall bildmotiv av målningar, tryckta på målarduk. Den strukturerade ytan ger canvasbilden ett karaktäristiskt utseende. Canvas ytan är smutstålig och lätt att rengöra med en mjuk och torr trasa.

Målades i olja av Torbjörn Sandling. Troligen Skogssnäppa De här tavlorna är 20×20 cm

Skogssnäppan är en skogsfågel som häckar vid tjärnar och kärr i barrskog. Den är inte särskilt social, även om små grupper ibland samlas i områden med tillgång på föda. Skogssnäppan kan ofta påträffas i ganska slutna biotoper som andra vadare ofta undviker då de föredrar mer obehindrad överblick omkring sig. Skogssnäppan livnär sig av små ryggradslösa djur, främst insekter och deras larver, som den plockar upp ur leran vid kanten av vattnet.
Canvastavla 20×20 cm, målad av Torbjörn Sandling i olja från början.

Det låg ett fascinerande, oemotståndligt gammalt hus intill vägen, som tidens tand farit hårt fram mot, som Torbjörn tolkade i en målning.
Målades i akryl av M Dahl Sandling .Apropå gamla hus, så verkar haren också gilla platsen
Målning i olja av Torbjörn Sandling, nu i canvas 20×20 cm

En spegelblank sjö som speglar himlen. Det är lycka
Målades i olja av Torbjörn Sandling. Dimman ligger lågt över ”Hatten” och ger en trollsk känsla.
Canvas tavla 20x20xcm. Ibland kan en vanlig bäck ge ett skimmer åt naturen
och dess omgivning. Målning av M. Dahl Sandling
Räven har mått 30×40 cm

En räv kan ge en vision om klokskap och vänlighet utöver det vanliga. Fängslades av rävens milda uttryck och målade den i akryl innan dem blev tryckt till canvas Målning av M Dahl Sandling.
Trollforsen har mått 40×30 cm
Vatten har alltid fascinerat, kraften, ljudet och det vackra uttrycket.
Canvas tavla, målades först i Akryl av Margaretha Dahl Sandling
Canvastavla, Stora Sjöfallet har mått 40×30 cm
Här färdades vi efter älven, upp till fjälls, när jag var barn. I Vaisaluokta var vi framme.
Canvas tavla, målades först i Akryl av Margaretha Dahl Sandling

Under marknaden i februari finns vi på Hantverksmässan Västra skolan

Här finns en del av våra alster

Järnvägen för en tynande tillvaro på vissa ställen. Räls är ett generellt namn på ett par skenor
som spårfordon såsom tåg eller spårvagnar rullar på. En skena kallas räl och i plural räler.
Ordet är en försvenskning av engelska ordet ”rails” och är belagt i svenska språket sedan 1890.
Akvarell av Margaretha
Silversmycke och pärlhalsband.
Akryl av margaretha
En liten porslinsfigur i akryl av Margaretha
En glad liten flicka i blyerts av Margaretha
En Bläsand. Bläsand är en simand som häckar i de nordligare områdena av Europa och Asien, främst på taiga, men även mer sällsynt vid kuster och slättsjöar längre söderut. Den är en flyttfågel som övervintrar längre söderut, främst vid kusten. Den är ganska allmän över stora delar av sitt utbredningsområde. Akryl av Margareta
Gräsänder. Gräsand är en välkänd andfågel som är mycket vanlig och
vida spridd på stora delar av norra halvklotet. Gräsanden är tillsammans med myskanden ursprunget till tamankan
akryl av Margaretha
En gammal brunn
akryl av Margaretha
En trana. En stor grå fågel med långa ben och lång hals. Kan förväxlas med gråhäger men halsen är utsträckt.
På marken är de bästa kännetecknen yviga tertialer (inre vingtäckare), som bildar en burrig “stjärt”.
Akryl av Margaretha
En gammal skinnpåse i renskinn och kaninskinn
akryl av Margaretha
Vid Trollforsarna delar sig älven och bildar Trollholmen som syns till vänster.
Holmen är knappt fyra kilometer lång och 700 meter som bredast. På båda sidor omges den av forsar.
Akryl av Mararetha
Vi hoppas att ni haft glädje av att se våra alster.