Fotbolls planen i Snesudden

visar hur fort tiden går. Omklädningsrummet står tomt. Stora träd växer på planen.

Det verkade som igår när spännande fotbolls matcher pågick här, kanske under publikens jubel.

Vart tog tiden vägen och vad blev det av folket …

Foto Margaretha Dahl Sandling