Höganäs tegelstenar

Under midsommar var det dags för den sedvanliga fisketuren. På en del platser kan man se gamla husgrunder. Vi såg resterna av en skorsten där …