Höganäs tegelstenar

Under midsommar var det dags för den sedvanliga fisketuren. På en del platser kan man se gamla husgrunder. Vi såg resterna av en skorsten där tegelstenarna tydligen kom från Höganäs. Somliga stenar hade siffror, vilket gjorde det hela mycket intressantare. Var de handgjorda?
Här finns en kortfattad historia om när Höganäs Stenkolskolsverk bildades redan 1797 och fram till idag.
Tips: Det finns oftast intressanta länkar att läsa på våra sidor.

Fisket gick bra, det nappade och fiskarna var stora och granna. Alla var nöjda.
Foto: 20 juni 2014, Margaretha och Torbjörn Sandling