Storforsen

Storforsen, en fors med vattenfall belägen i Piteälven utmed länsväg 374 vid samhället Bredsel i Älvsbyns kommun. Med dess genomsnittliga vattenflöde på 250 m³/sek och fallhöjden 60 m, utgör den en av de största forsarna i Europa.
Storforsen behöver inga stora rubriker. Inga överdrifter om sagolik natur, magnifika miljöer och dånande naturkrafter. Du kommer att åka hit ändå. Storforsen är magnifik.
Även om inte vädret är så bra finns det ändå ett vatten som man kan imponeras av, som störtar med full kraft  …
ner mot bebyggda trakter.