Räkna med bråk

när två par, varav en singel herre, råkas i samma isvak.   Rivalitet uppstår. Jakten startar och alla medel är tillåtna. Under vattnet och som en torped  angrips den förhatliga.  Tjuvnyp och saken är klar. Segraren stoltserar övermodigt, han är ensam med sin tilltänkta dam i vaken.     Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling. 2017-05-20

Maj,

nu börjar det hända saker i naturen.
Sjöfåglarna landar i stora flockar.
De mindre visar upp en värdig sida inför de majestätiska svanarna.

Foto: Torbjörn Sandling

Kvällssol

över Messauredammen. Det är som vackrast när det skymmer, sägs det, och det ligger nog en hel del i det.

   

 Det ligger också ett fågelpar på isen ( i alla fall den ena av dem) längre in och de verkar också njuta av livet och utsikten.
Foto: Margaretha och Torbjörn