Här finns en del av våra alster

Järnvägen för en tynande tillvaro på vissa ställen. Räls är ett generellt namn på ett par skenor
som spårfordon såsom tåg eller spårvagnar rullar på. En skena kallas räl och i plural räler.
Ordet är en försvenskning av engelska ordet ”rails” och är belagt i svenska språket sedan 1890.
Akvarell av Margaretha
Silversmycke och pärlhalsband.
Akryl av margaretha
En liten porslinsfigur i akryl av Margaretha
En glad liten flicka i blyerts av Margaretha
En Bläsand. Bläsand är en simand som häckar i de nordligare områdena av Europa och Asien, främst på taiga, men även mer sällsynt vid kuster och slättsjöar längre söderut. Den är en flyttfågel som övervintrar längre söderut, främst vid kusten. Den är ganska allmän över stora delar av sitt utbredningsområde. Akryl av Margareta
Gräsänder. Gräsand är en välkänd andfågel som är mycket vanlig och
vida spridd på stora delar av norra halvklotet. Gräsanden är tillsammans med myskanden ursprunget till tamankan
akryl av Margaretha
En gammal brunn
akryl av Margaretha
En trana. En stor grå fågel med långa ben och lång hals. Kan förväxlas med gråhäger men halsen är utsträckt.
På marken är de bästa kännetecknen yviga tertialer (inre vingtäckare), som bildar en burrig “stjärt”.
Akryl av Margaretha
En gammal skinnpåse i renskinn och kaninskinn
akryl av Margaretha
Vid Trollforsarna delar sig älven och bildar Trollholmen som syns till vänster.
Holmen är knappt fyra kilometer lång och 700 meter som bredast. På båda sidor omges den av forsar.
Akryl av Mararetha
Vi hoppas att ni haft glädje av att se våra alster.