Kaitumgården i Jokkmokk

Särskilt boende När man upplever att man inte klarar av att bo kvar i den egna bostaden, kan man göra en ansökan om att flytta till ett särskilt boende. Med särskilda boendeformer menas de äldreboenden som kommunen ansvarar för. I Jokkmokks kommun finns flera enheter för särskilt boende, äldreboende. Kaitumgården och Rosengården finns i Jokkmokks …