Talvatis

Det var en härlig dag, 2021-02-08. Solen sken och himlen var så klar
Träden stod så vackra med sina snöklädda dräkter, lysande mot den blåfärgade himlen
Den gamla kyrkan, dold i snö men klockstapeln syntes i all sin glans. Den låga träbyggnationen som ligger bakom klockstapeln, var förvaringsplats för de som dog i vintertid i väntan på jordfästning på våren.
Foto: Margaretha Dahl Sandling. 2021-02-03