Slakkasjön

Växtligheten är frodig och speciellt den ljust gröna färgen är ljuvlig
Intill den handikapp vänliga bryggan växer näckrosor, med glittrande blad
små sprickfärdiga näckrosor, vita till färgen är på gång
Bryggan går ut en bit och man har en fin överblick över sjön som ligger inom Serri-Naturreservat. Fisk: Abborre och Gädda.
Till och med en övervuxen sten kan vara vacker
Serri Naturreservat bildades 1970. Det är ett område med urskogs-miljö.
Den spångade stigen, bakom bakvalen, leder fram till en kallkälla
I området finns strövstigar, skoterleder, eld och rastplatser samt vindskydd. Informationstavlor och rastplatser finns även vid genomfartsvägen. För övrig information om reservatet bla. dess regler och gränser se länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se. Regler: Båtfiske samt flytring förbjudet.
I den iordningsställda eldplatsen har Tobbe gjort upp eld och förbereder korvgrillning. Röken från elden håller myggen borta och ger en känsla av att älvorna förbereder sig för dans i skymningen.
För övrig information om reservatet bla. dess regler och gränser se länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se. Regler: Båtfiske samt flytring förbjudet.

Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling