Utsikt från Stubba

Tillsammans med Muddus och Sjaunja bildar Stubbareservatet landets största myrområde. Sjöar, bäckar och öar av urskog ger omväxling i myrlandet. Stubba ingår även i världsarvet Laponia.   

  En stig, lätt att följa, ledde våra fötter upp till Stubbas högsta topp. Däruppe fanns en informationsskylt med text och karta.

Vi hade tur med vädret, solen sken och det blåste inte så mycket högst upp.

    Utsikten var enorm. Vi såg vita fjälltoppar och milsvida skogar. Vägar med bilar som var mindre än myror.  Stubba naturreservat är en fortsättning på landskapet i Muddus. Det omfattar urskogar, myrar och lågfjäll på urberggrund. Området genomkorsas av både Inlandsvägen och Inlandsbanan och knyter ihop Muddus nationalpark med Sjaunja Naturreservat.

 Rallarstigen löper mellan Porjus och Gällivare.  Vid sidan av den reser sig Vuosmobergen och Sörstubba, urbergsfjäll som når upp i björkskogsbältet.

Informations texter är hämtade från länkarna som finns på sidan.

Foto: Torbjörn Sandling

Skogen nära Stubba

Tillsammans med Muddus och Sjaunja bildar Stubbareservatet landets största myrområde. Sjöar, bäckar och öar av urskog ger omväxling i myrlandet. Stubba ingår även i världsarvet Laponia.

   Från Sör-Stuobbas topp nära vägen mellan Porjus och Gällivare är utsikten enastående. Mot sydost ser man de stora myrområdena i nationalparkens centrala delar. Stigen som leder upp till toppen är lätt att följa under den snöfria perioden.

Foto Torbjörn Sandling