Tibast

Vacker i all min fägring men ät mig ej. Daphne, hos grekerna namn på lagerträdet; mezereum, ett namn av persiskt ursprung. Enligt myten skulle den thessaliska kungen …