Även om

det inte blev någon fysisk marknad i år, så måste vägarna ändå skottas och hyvlas. Snödrivor minskar och snödrivor växer … Infarter blockeras till somligas förtret. …