Även om

det inte blev någon fysisk marknad i år, så måste vägarna ändå skottas och hyvlas.
Snödrivor minskar och snödrivor växer …
Infarter blockeras till somligas förtret. Men vad gör de, vi kommer fram iallafall och
om 100 år är det glömt.
Foto: Torbjörn Sandling