Ovanför Seitevaredammen, vid Tjaktjajaure

Här befinner vi oss på bron och tittar på älven som rinner neråt
till Tjaktjajaur,  en sjö i Jokkmokks kommun i Lappland och ingår i Luleälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 76,8 kvadratkilometer och ligger 470 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Blackälven.
Här är vi
Vi följer en vacker väg
som så småningom mynnar ut i ris och snår
Efter buskar och stenar är vi så slutligen framme vid utloppet
Tjaktjajaure visar sig vara på dåligt humör
Det blåser
vågorna rullar in mot stranden
och visar tydligt sitt ogillande. Fiska inte här
Men säg den man som ger sig
Tjaktjajaure är en sjö i Jokkmokks kommun i Lappland och ingår i Luleälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 76,8 kvadratkilometer och ligger 470 meter över havet. Sjön avvattnas av Seitevare kraftverk, ett vattenkraftverk i Blackälven, ett biflöde till Lilla Luleälv. Det har en effekt på 225 megawatt. Kraftverket ligger vid en plats som samerna kallar Heliga Fallet.