Renar

Att få se en bländvit ren tillhör inte vanligheterna.
Renen är det enda hjortdjur där både hane och hona har en krona av horn.
Renens främsta sinne är luktsinnet.
En vit ren symboliserar lycka.
 Det är faktiskt olagligt att störa renar! Om du möter en ren, gå inte nära den och
försök inte klappa eller mata den.
Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling