Med ryggsäcken på

och graningekängorna på fötterna vandrade vi iväg till Vuojat fallet. Det är en lätt stig att vandra på och väl framme kunde vi  göra upp eld på rastplatsen och fika medan vi tittade och lyssnade på det framrusande vattnet under hängbron. Mätta och belåtna vandrade vi sedan över bron för att se vad som fanns där. Hösten är vacker med alla sina färger och rena luft.
Foto Margaretha och Torbjörn