© 2011 Margaretha Dahl Sandling

De stora av snö tyngda

Foto Torbjörn Sandling