© 2011 Margaretha Dahl Sandling Solen i samarbete med snön. Foto Torbjörn SAndling

Genomlysta träd

Solen och snön samarbetar för att få fram ett så vackert mönster som möjligt.
Foto Torbjörn Sandling