© 2011 Margaretha Dahl Sandling Seitevarebäcken från seitevarevägen

Efter Seitevarevägen

Bäcken vid Seitevarevägen.
Foto Margaretha