Hackspett

Den här flitiga gynnaren är rolig att titta på i skogen. Mindre rolig är den kanske när den börjar arbeta på ens hus. Gratisjobbare i all ära men man vill nog bra gärna välja sin hantverkare själv, även om det kostar. Ett bra tips som vi fick, var att sätta upp foliepappers remsor med häftstift på ytterväggen, det fungerade. 

”Över större delen av Europa är den större hackspetten den vanligaste arten i familjen. Från tidiga våren trummar båda könen mot stammar eller andra hårda ytor med ytterst snabba slag så att en kort virvel uppstår och slutar tvärt. Med hjälp av ljudet får könen kontakt med varandra.” /Utdrag från boken Fåglar. W&W
Foto Torbjörn Sandling