© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Den gamla björken vilar

 Den stora, gamla björken tröttnade på sitt stillastående liv och la sig tillrätta över bryggan. God hjälp till det hade den fått av sin vän vinden.
-Nu får vågorna vagga mig till sömns, viskade trädet.
Foto: Torbjörn Sandling