© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Landet någonstans

Jag tycker om att måla med färger, gärna i harmoni med varandra. Kanske speglar de inställningen till livet. Margaretha Dahl Sandling