© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Solen som försöker

gå upp över sjön har en svår kamp mot den morgontrötta dimman som vill ligga kvar. Snesudden

Foto: Snesudden, Margaretha Dahl Sandling