© 2011 Margaretha Dahl Sandling

Milda färger på höga höjder

Närmare Kvikkjokk visar sig, visserligen på avstånd, de ljust blånade topparna. Varslar de om kommande vintrar

Foto: 20100919, Margaretha Dahl Sandling