© 2012 Margaretha Dahl Sandling

Sol och vår

Vi har ännu mycket snö kvar. Det är konstigt att tänka sig, att på någon annan plats i Sverige, ser våren ut på ett helt annat sätt.

Foto Margaretha Dahl Sandling