© 2012 Margaretha Dahl Sandling

Kallkällan

Något som kanske inte alla är förunnat är att finna en kallkälla med det allra godaste dricksvattnet.

Foto Margaretha och Torbjörn Sandling