© 2012 Margaretha Dahl Sandling

Vilande kanot

i midnattsolens varma sken. Man kan ännu se älvorna som dansar för den på vattenytan. Det är ett magiskt lugn, inte ens fåglarna vill störa utan håller sig stilla i buskarna.

Foto Margaretha Dahl Sandling