Med kanot

 kommer man närmare oändligheten. Var tar världen slut och var börjar evigheten.

Vattnet ger oss underliga illusioner, är det näckrosor eller är det målningar av Monet?
Tanken svindlar, var kommer målningarna ifrån?
Har vi tänkt ut dem själva eller fanns de redan?

Stilla och i djupa tankar inför det stora, paddlar vi hemåt i solnedgången

Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling