Vägrenar …

borde hålla sig stilla och inte vandra framför bilen tycker man, men djur är djur och tänker inte på sånt.
Det hängs upp svarta sopsäckar efter vägarna för att varna trafikanterna att här får man köra försiktigt.

Snart börjar den årliga vandringen upp till fjälls, renar som vandrar längs gamla leder för att komma upp till kalvningsland. Renkon är dräktig i cirka 225 dygn och föder kalven i maj månad.