Laxede

Under sommaren var vi till Laxede (ett namn inspirerat av Carl von Linné) för att få ett gott fika. Väg 97. 17 km norr om Harads.

Laxede ligger i Stora Luleälven, 28 kilometer nedströms om den plats där Lilla Luleälven mynnar ut i Stora Luleälven. Kraftverket förser 177 000 hushåll med elektricitet.

 

Det hembakta mjukbrödet var så otroligt gott. Man kunde välja mellan renkött eller lax som pålägg.

När vi var där pågick omläggning av taket.

Foto Torbjörn Sandling