© 2013 Margaretha Dahl Sandling

Oktober mörkret kommer

Mörkret kommer sakta smygandes, från ljust, till rosa och helmörkt. I alla fall känns det så när man sitter inne i stugan med tända ljus.
Foto Margaretha och Torbjörn Sandling