Gammalt och nytt

Visst är det konstigt med slit och släng kulturen. Gammalt ska ut och det nya ska in.

Men ibland kan man faktiskt inte värja sig. Det gamla året åker ut, vare sig man vill det eller inte. In kommer ett nytt fräscht år med nya möjligheter, nya föresatser, nya vanor, nya …

eller sparar vi på allt det gamla över till det nya. Blir det som vanligt. Märker vi någon skillnad?

Foto: Margaretha Dahl Sandling