© 2014 Margaretha Dahl Sandling

Vattnet står högt

  och ersätter snön som föll. Lite vanskligt känns det när vägen känns som en smal sträng.
Foto: Margaretha Och Torbjörn Sandling 24 maj 2014