Nu blommar det

men snart är det surt sa räven om bären. Rönnen har enorma blomklasar i år. 
 Lite Fakta om Rönnen:
•Skidor tillverkade av rönn ansågs förr få det bästa glidet.
•Rönnbark kan användas till färgning av garn.
•Rönn ansågs förr skydda mot magiska krafter och man infogade gärna en bit rönn i båtar eller arbetsredskap för att skydda mot onda makter. 

Foto: 14 juni 2014, Margaretha Dahl Sandling