Storforsen

 Imponerande. Vilken enorm kraft det finns i en älv.  Varje sommar är Storforsen ett givet resmål för oss. 


Man behöver inte fråga varför. Det är Europas största obundna fors. Med dess genomsnittliga vattenflöde på 250 m3/sek och fallhöjden 60 m, utgör den en av de största forsarna i Europa. Storforsen fryser aldrig trots temperaturer ner mot minus 40 grader Celsius på vintern. Det finns ramper anpassade för funktionshindrade så att man kan ta sig fram med rullstol hela vägen ut till forsen. I området finns också ett skogsbruks- och flottningsmuseum. / utdrag från wikipeda.
Foto: 27 juni 2014, Torbjörn Sandling