© 2014 Margaretha Dahl Sandling

Sommar, bad och sol

Någon har lärt sig att ro, vattnet stänker åt alla håll och farten är hög.
 

Någon annan lär sig simma

Någon upptäcker musslorna i vattnet …

Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling