© 2014 Margaretha Dahl Sandling

Pärlälven

 ingen snö men det är halkigt på stenarna och gräset är högt.