Stora Sjöfallet

 den 24-e oktober 2015. En härlig dag, trots saknaden av solsken. Vi fick åtminstone till hälften se det mäktiga Sjöfallet som det en gång sett ut.
Då kallades det för Nordens Niagara. Huvudfallet, Hermelinfallet, uppkallades efter Samuel Gustaf Hermelin.  Fallet kunde ses från många kilometers avstånd och dånet kunde höras minst 1 km, såvida man stod i en position som var öppen mot fallet.

Fallet bestod av fem nivåer och varje nivå var namngiven efter en person som varit viktig för Lapplands utveckling.

 

Foto: Margaretha och Torbjörn Sandling